Bangavågen - Buøy Næringspark

Bangavågen – møteplass for Øyane!


Gjennom å utnytte mulighetene i Bangavågen, kan man etablere gode møteplasser for unge og eldre samt redusere handelslekkasje til andre kommuner.

Velkommen til Øyane! Den nye nedkjørselen til Hundvågtunnelen er plassert slik at området innerst i Bangavågen blir liggende midt i utsynet. Derfor er det viktig at området får en utadvendt funksjon som gjør seg verdig beliggenheten.

Et nytt byrom ved sjøen


Møteplass for øybuen

Det er påtagelig at Øyane har så få byrom knyttet til sjøen. Her ligger en god mulighet til å endre på dette. Som møteplass bør det romme funksjoner knyttet til sjøen, og her kan båtplasser og marina være aktuelt.

Servicetilbud

Det kan også være aktuelt å utvikle servicetilbudet på Øyane. Det er opplagte mangler ved dagens sentrumsområde som kan forbedres. Det vil også styrke dette området som felles møteplass for øyboerne. For å finne ut hva området skal bli, er det ønskelig å spørre bydelen om hva som er behovene – og slik kartlegge mulighetene.

Torg ved sjøen

Området ligger adskilt fra øvrig næringsareal og knytter an mot Hundvågkrossen. Det deler våg med friområdet, kirken og bydelshuset. Med riktig utforming av bebyggelsen, kan det skapes skjermede uterom med god sjøkontakt. Slik blir det mulig at Øyane får sitt eget torg ved sjøen!

Byggingen av Coop OBS Bygg starter

Hundvåg bydel kan til høsten glede seg over at bygging av Coop OBS Bygg starter. Vinteren 2023/24 kan vi ønske velkommen til mer kortreist og sjønær handel i Bangavågen. Servicetilbudet utvides. Øyabuen, Strandabuen og medlemmer av både Coop og Lions kan glede seg.

Intervju

– Bydelen trenger dette prosjektet!


Ole Chr. Maaland bor og trives på Roaldsøy. Likevel er han klar på at mye må på plass hvis Øyane skal ha sjans til å møte vedtatte mål om nullvekst i bilbruk, nærhet mellom bosted og arbeidsplass og mindre handelslekkasje til omkringliggende kommuner.

– Løsningen ligger på Buøy.Området har alle de mulighetene vi trenger og fortjener, sier Maaland, og forklarer:
– Vi har over 13.000 innbyggere i dag. Når Ryfast er ferdig, åpner det seg areal hvor det på lang sikt kan bygges boliger for flere tusen nye beboere. Kanskje opp mot 10.000. Hvordan skal man da nå målet om nullvekst i bilbruk hvis også alle disse må kjøre på jobb og for å handle det de trenger? Vi må allerede nå begynne å legge forholdene til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Ingen steder på Øyane er mulighetene større enn på på Buøy. Utsettes dette, er jeg redd at bilbruken øker og at handelslekkasjen mot Sandnes bare vokser, sier Maaland.

Med den mulige innbyggerveksten vil Øyanes befolkning være på størrelse med byer som Molde, Kristiansund, Kongsvinger, Grimstad og mange flere, påpeker Maaland.
– I de byene har de alt av tilbud. Vi har fire matbutikker, noen svært få butikker i Krossen og skoletannlege som måtte flytte til sentrum, for å sette det litt på spissen. Hvis planene for nye Buøy realiseres, kan Øyane bli en velfungerende småby i storbyen, sier Maaland.

Kombinasjonen av tradisjonsrik industri og nye boliger, må ikke være en hindring for fremtidsrettet utvikling som kommer alle på Øyane til gode, mener Maaland.
– Jeg vil sterkt oppfordre alle parter til å dra dette lasset sammen. Oppskriften må være å ha en åpen og konstruktiv prosess der de involverte setter seg ned ved bordet for å finne løsninger som fungerer for alle.

Ole Chr. Maaland – Buøy Næringspark

Ole Chr. Maaland

Beboer, Øyane