Nye Buøy!

En mulighet for Hundvåg og Stavanger.

Les om prosjektet her
Buøy Næringspark

Gode vekstforhold for nye næringer


På Buøy kan det etableres en ny næringspark med nye kontorbygg, nye virksomheter og ca. 4.000 nye arbeidsplasser.

Les mer her

Buøy i byen!


Mulighetene som ligger på Buøy kan bidra til et levende Stavanger sentrum i et langsiktig perspektiv, og redusere handelslekkasje til andre kommuner.

Les mer her

Bangavågen


Velkommen til Øyane! Bangavågen kan bli bydelens nye møteplass med mulighet for handel, service og torg.

Les mer her
Buøy Næringspark

Miljøvennlig mobilitet


Ved å etablere gode muligheter for miljøvennlig mobilitet, blant annet vannbuss og god infratruktur for syklister, kan behovet for bilbruk reduseres internt i bydelen og til sentrum.

Havnerommet - Buøy Næringspark

Vannbuss mellom Øyane og sentrum

En elektrisk pendlerferge i Stavangers havnebasseng gjør reisen til og fra Nye Buøy enkel og effektiv for gående og syklister.

Les mer her
Sykkel - Buøy Næringspark

God tilrettelegging for syklister

«Lettvint» og «effektivt» er stikkord for å øke sykkelandelen på Hundvåg og Buøy, men også fra bydelen til Stavanger og overordnet sykkelnett.

Les mer her
Solsiden - Buøy Næringspark

Bo på Solsiden av Stavanger


De foreløpige planene for Solsiden Bolig tilsier et bilfritt bomiljø, boliger tilrettelagt for velferdsteknologi og smarthusløsninger samt gode oppholdssoner i form av park, torg og kai.

Les mer her

Abonnér på nyhetsbrev


Klikk nedenfor hvis du ønsker å bli informert underveis i prosjektutviklingen.

Påmelding