Næringsparken - Buøy Næringspark

De neste 120 år


Gjennom etablering av Buøy Næringspark skal næringsdriften i området optimaliseres, med flere arbeidsplasser og flere virksomheter.

Målet er å legge til rette for kompletterende virksomheter, som kan utnytte synergier seg i mellom. Forholdene for dagens virksomheter, Rosenberg Verft, GMC og Falck Nutec, skal forbedres, og samtidig skal området gjøres attraktivt for andre aktører. Slik styrkes området med en fremtidsrettet maritim næringsklynge. For å kunne realisere næringsparken, er det behov for å frigjøre kapital som kan bidra til å løfte prosjektet. Denne kan realiseres gjennom byutvikling i områdene som er uaktuelle for industri.

Rosenberg har levd med stadige omstillinger i 122 år, og evnet å fornye seg ettersom nye behov har oppstått. Nye omstillinger vil komme. I tillegg har området nå fått 100 nye dekar, som kan gi plass til nye virksomheter og arbeidsplasser. I dag bruker Rosenberg kun deler av området; det finnes eldre deler som ikke er i bruk. I tillegg har næringsområdet vokst betraktelig i areal gjennom utfylling med tunnelmasse fra Ryfast. Det er ønskelig å aktivisere de områder som ikke er i bruk, og utnytte de egenskapene området har fått gjennom Ryfastutbyggingen. I tillegg til økt areal, har området fått en direkte kopling til E39.

Godt naboskap – uten sjenerende støy


Fremtidsrettet

En byutvikling av det gamle Beddingen-området må ta sikte på et godt og langsiktig naboskap med næringsvirksomheten i tilliggende område. Det er meget viktig at ny byutvikling ikke begrenser mulighetene i næringsparken. Tvert i mot må det sikres gode rammer for Rosenberg og annen sjørettet næring. Næringsvirksomheten er primær og byutviklingen skal støtte opp omkring denne. Derfor må byutviklingen utformes slik at det ikke oppstår konflikter mellom beboere i nytt område og næringsvirksomheten.

Situasjonsplan - Buøy Næringspark
Støykart - Buøy Næringspark

Støy

Verftsdrift og båtservice produserer til tider støy med potensielt betydelig sjenansepotensial. Selv om kjernevirksomheten er i ferd med å flyttes vestover i området, i retning større kaidybder, er støysmitte en utfordring som ikke skal undervurderes. Derfor er det utviklet et konsept som kan håndtere støyen.

Landskapsbuffer

En støybuffer med 15 meter høyde i hele lengden avskjærer effektivt støyen fra verftet. Støybufferen er utformet som nye haller mot verftsområdet. Disse er et tilskudd til dagens produksjonsforhold, og forbedrer både arbeidsforhold og mulighetene for arbeidstyper som skal skjermes for været. Mot byutviklingsområdet er støybufferen utformet som et landskap; et stort grønt tak som kan være et tilskudd til de grønne mellomrommene rundt bebyggelsen. Landskapsbufferen kan på sikt også romme næringsbebyggelse. Den vil ha henvendelse mot byutviklingsområdet og adkomsten fra Solsiden kai. Samtidig ligger det mulighet for en direkte kopling til verftsiden ned gjennom landskapsbufferen.

Støybuffer - Buøy Næringspark
Intervju

– Buøy vil tiltrekke seg mange spennende virksomheter!


Mulighetsutvikler i Greater Stavanger, Trond Medhus, er ikke i tvil: Nytt næringsareal på Buøy vil være et trumfkort når næringsaktører utenfra skal overbevises om å velge vår region fremfor andre.

– Det aktuelle området på Buøy har det aller meste som næringsaktører etterspør. Nærhet til et levende sentrumsområde, god og effektiv adkomst, mulighet til å skape synergieffekter sammen med andre virksomheter i nabolaget og fine omgivelser. Det er dessuten en merkbar trend at virksomheter som skal etablere seg på et nytt sted, ser på mulighetene for at de ansatte kan bo i umiddelbar nærhet. Derfor, hvis idéen med nye boliger og næringsarealer i tett samspill realiseres på Buøy, så er jeg ikke i tvil om at dette området blir veldig attraktivt, sier Medhus.

I det daglige jobber Medhus med å få store og små virksomheter fra inn- og utland til å etablere seg i en av de 16 eierkommunene bak Greater Stavanger. Om nyetableringen skjer i Hjelmeland, Randaberg, Stavanger, Sandnes eller en av de andre eierkommunene, er ikke det viktigste for Medhus. Nyetableringer på Buøy vil uansett kunne skape ringvirkninger langt utover Stavangers kommunegrenser.
– Det sier seg nesten selv at potensielt 4000 nye arbeidsplasser på Buøy vil bidra til vekst for hele regionen. Vi jubler for alle gode planer om attraktive næringsarealer, så ja, vi i Greater Stavanger heier på Nye Buøy!

Medhus er selv oppvokst på Hundvåg og kjenner området godt.
– Området mellom den gamle Buøykaien og gamle Rosenberg ser ikke så bra ut nå, men det kan bli det fineste stedet i hele byen. Fantastiske solforhold, rett ved havnebassenget og lunt plassert mot vær og vind. Alt ligger egentlig til rette for at dette kan bli en god plass å bo og jobbe. Jeg vil påstå at det er av allmenn interesse at man nå kommer i gang med en oppgradering og utnytter det fenomenale potensialet som ligger her. Aller helst så raskt som mulig – det er garantert mange som vil etablere seg her, sier Medhus.

Trond Medhus, Greater Stavanger

Trond Medhus

Mulighetsutvikler, Greater Stavanger